Све вести


1 2 3 4 ... Poslednja

ИЗАБРАНА ПРЕДСТАВНИЧКА ТЕЛА СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У МАЂАРСКОЈ

У штампаном издању овонедељног броја СНН-а, као и на нашој интернет страници (у посебним вестима) објављујемо резултате избора за састав Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској, Српске самоуправе Пештанске жупаније, Српске самоуправе у Будимпешти и српских самоуправа у квартовима главног града - на основу 70,31% обрађених гласова.

Досадашње резултате избора за сва насеља у којима су бирачи гласали за српске самоуправе у Мађарској, можете погледати на интернет страници: www.valasztas.hu

Постављено: 14. октобра 2019.

САСТАВ СРПСКЕ САМОУПРАВЕ У БУДИМПЕШТИ

Српски форум: 4 члана
Српски савез: 3 члана
(На основу 70,31% обрађених гласова)

Имена изабраних кандидата:
RUSZ BORISZLÁV
LÁSZTITY PÉTER
MARKOVNÉ SZUSICS XÉNIA MÁRIA
SZABÓ BOGDÁN ÁRPÁD
NEMÉNYI MILICA
KOTORCEVIC LÁZÁR
DOROGI-VECIC JOVANA
Постављено: 14. октобра 2019.

СРПСКА САМОУПРАВА ПЕШТАНСКЕ ЖУПАНИЈЕ

Удружење за очување традиције из Ловре: 7 чланова
(На основу 70,31% обрађених гласова)

DRAGOJLOVITS ADRIÁNA JADRANKA
DR. EMBER TIBOR
KOTORCEVIC DUSÁN
KRUNITY PÉTER
PANDUROVIC ANICA
PETYOVSZKY VESZNA
WERTETICS SZLOBODÁN SZILÁRD
Постављено: 14. октобра 2019.

СРПСКЕ САМОУПРАВЕ У КВАРТОВИМА БУДИМПЕШТЕ

Имена изабраних кандидата и број освојених гласова
(На основу 70,31% обрађених гласова)

1. кварт
GYURITY MIRA (7)
KOLUNDZSIJA GÁBOR (6)
KOTORCEVIC DUSÁN (5)

2. кварт
DR. LÁSZTITY JOVÁNKA (18)
DR. EMBER TIBOR (6)
KOTORCEVIC LÁZÁR (5)

3. кварт
DUJMOV MILÁN (9)
DUJMOV DEJAN (7)
DR. CICIC NATÁLIA (7)

4. кварт
TRAGOR MIRJANA (13)
CSOLICS ZORÁN (11)
BASOVIC VERONIKA (9)

5. кварт
GYURITY MILÁN (12)
KRZMAN SZTOJÁNKA (10)
VUKOVITS DUSÁN (9)

6. кварт
NEMÉNYI MILICA (6)
TYOSZITY ZSUZSANNA (6)
MALUS NATÁLIA (5)

7. кварт
KOTORCEVIC JULIANNA (23)
DUJMOV DRAGOMIR (23)
LÁSZTITY ALEXANDRA (22)

8. квартJoш
Постављено: 14. октобра 2019.

НОВИ САСТАВ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ

Коалиција "Заједно": 9 чланова
Удружење "Круг": 6 чланова
(На основу 70,31% обрађених гласова)

DR. LÁSZTITY JOVÁNKA
RUSZ IGOR DUSÁN
KRAUSZNÉ VUKAJLOVICS MELINDA
SZUTOR LÁSZLÓNÉ
DR. EMBERNÉ JURKOVITS HAJNALKA
DOSIC SNEZANA
BOGDÁN PÉTER
KRKELJICS MIRKÓ MITÁR
KASSANIN DUSÁN
GYURITY MILÁN
BRCZÁN KRISZTIFOR
GÁLITY RADIVOJ
GORJÁNÁC RADOVAN
KRUNITY PÉTER
DUNAI PÉTER
Постављено: 14. октобра 2019.
1 2 3 4 ... Poslednja