Све вести / ЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА 23. БРОЈА СРПСКИХ НЕДЕЉНИХ НОВИНА

ЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА 23. БРОЈА СРПСКИХ НЕДЕЉНИХ НОВИНА


CNN_2016 23.jpg
Шреглед садржаја најновијег броја Српских недељних новина, који доноси вести, извештаје, тематске осврте и репортаже везане пре свега за живот српске заједнице у Мађарској, можете чути кликом на наслов ове вести, а потом на доњи (плави) приложени линк.Постављено: 08. јунa 2016.