Све вести / НАУЧНИЦИ ИЗ БУДИМПЕШТЕ НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У БЕОГРАДУ

НАУЧНИЦИ ИЗ БУДИМПЕШТЕ НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У БЕОГРАДУ


7 nauka bgd 48 2016 - foto 1.jpg
Преко 60 универзитетских професора и других угледних истраживача из 15 земаља Европе, Америке и Азије, учествовало је на конференцији у Београду, на којој су најновије резултате својих научних истраживања представили и предавачи Смера за српски језик и књижевност будимпештанског Универзитета ЕЛТЕ, др Александер Урком и др Драган Јаковљевић.

Тема скупа одржаног 25. новембра у организацији Факултета за културу и медије Универзитета „Џон Незбит", била је „Информациона револуција, нови медији и друштвене промене у свету, региону и Србији”. Реч је о трећој научној конференцији која се од 2012. године бијенално одржава под заједничким називом „Kултура и друштвени развој”.

Учесници су резултате свог научноистраживачког рада презентовали у три секције: „Научно-технолошка револуција, нови медији и друштвене промене”, „Нови медији, економске и политичке промене у информационом друштву” и „Информациона револуција, нови медији, промене у култури и уметничком стваралаштву”.

Др Александар Урком одржао је презентацију свог рада на тему „Промене у концепту наставе и учења страног језика у огледалу научно-технолошких иновативних решења“. Његова основна хипотеза била је да је информациона и комуникациона револуција са собом донела велике и корените промене и у самој настави и примени метода које се примењују у образовним институцијама, својеврсну „револуцију у учионици“.

Др Драган Јаковљевић презентовао је резултате свог истраживања везаног за перспективе књижевног стваралаштва у ери интернета. Он је, као основу свог рада, поставио неколико актуелних питања: да ли интернет као најчешће и најмоћније средство комуникације, савремену књижевност чини и квалитетнијом, или само доступнијом читаоцима; какве су могуће последице хиперпродукције литерарних штива пласираних путем глобалне мреже; какве су перспективе класичног књижевног издаваштва у таквим условима; да ли и у којој мери интернет (де)стимулише ученичку и студентску популацију од читања књижевних дела и какве су могуће последице таквих утицаја.

(Детаљније у штампаном издању "Српских недељних новина")


Извор: СНН, Будимпешта

Постављено: 27. новембрa 2016.