Све вести / САРАДЊА СРБА ИЗ СЕГЕДИНА, ДЕСКЕ И ЧАНАДА

САРАДЊА СРБА ИЗ СЕГЕДИНА, ДЕСКЕ И ЧАНАДА


- saradnja 3 samouprave 2.JPG  Јелена Фаркаш
У сегединском Српском клубу уприличен је сусрет представника српских самоуправа из Сегедина, Деске и Чанада. Циљ састанкa био је разматрање могућности тешњег повезивања и сарадње у одређеним областима живота, пре свега у културној и црквеној сфери.

Током сусрета је указано на потребу да се Срби у поменутим насељима међусобно посећују, одлазе једни другима на манифестације и присуствују приредбама које су од истакнутог значаја за српску народност. Посебно је истакнута важност одласка у Грабовац, на прославу Петровдана, у што већем броју.

На крају састанка је потписан уговор о сарадњи, који су својим потписима оверили председници три самоуправе: Јелена Фаркаш Сеја из Сегедина, Чедомир Адамов из Деске и Фрањо Колар из Чанада. Споразум ће, како је речено, представљати својеврсни темељ повезивања Срба из три насеља, са циљем унапређења сарадње у области културе, верског живота и другим доменима.


Извор: Српске недељне новине, Будимпешта

Постављено: 11. фебруарa 2017.