Све вести / ИГРАЧИ ИЗ ПОМАЗА И ДЕСКЕ НА ФОЛКЛОРНОМ СЕМИНАРУ У ВРДНИКУ

ИГРАЧИ ИЗ ПОМАЗА И ДЕСКЕ НА ФОЛКЛОРНОМ СЕМИНАРУ У ВРДНИКУ


5 vesti, folklor 10 2017 - foto 1.JPG
У организацији Савеза аматера Војводине, у Врднику је по 38. пут одржан Семинар за руководиоце фолклорних ансамбала, музичаре и корепетиторе. На усавршавању је учествовало је 120 полазника, од којих су многи били из иностранства, а међу њима и Дешчани и Помазлије из Мађарске.

Већ првог дана, стручна едукација је, на предлог организатора, отпочела обраду српских игара из Деске, са југа Мађарске. Полазници семинара су традиционалне српске игре из Деске имали прилику да уче од Кристифора Брцана, уметничког руководиоца и председника КУД-а „Банат“, који је заједно са кћерком Горданом приказао део наше фоЛклорне баштине.

Поред увежбавања игара, Брцан је нагласак ставио и на представљање ношњи, као и на приказ рада дешчанске радионице и на делатности српске заједнице у Десци. Помазлије су се представиле наредног дана, српским играма из тог краја. Чланови Културно-уметничког друштва „Опанке“, у саставу: Аница Шошић-Крунић, Данијела, Карина и Дарко Крунић, потрудили су се да на најбољи начин промовишу српски фолклор из Помаза.

Сви полазници фолклорног усавршавања су били видно задовољни стручним течајем, а организатори манифестације су се побринули да их упознају и са лепотама осталих народних игара. Пажња је била посвећена и техници свирања, а одржана је и етнолошка презентација крајева и ношњи.

(Детаљније у штампаном издању "Српских недељних новина"...)


Извор: СНН, Будимпешта

Постављено: 06. мартa 2017.