Све вести / АМБАСАДА У БУДИМПЕШТИ ПОЗИВА ДРЖАВЉАНЕ СРБИЈЕ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ПРЕДСЕДНИЧКИМ ИЗБОРИМА

АМБАСАДА У БУДИМПЕШТИ ПОЗИВА ДРЖАВЉАНЕ СРБИЈЕ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ПРЕДСЕДНИЧКИМ ИЗБОРИМА


ambasada 2.jpg
Поштовани грађани Републике Србије, oбавештавамо вас да ће се избори за председника Републике Србије одржати 2. априла 2017. године.

Право да гласају на председничким изборима имају сви држављани Републике Србије старији од 18 година, који привремено или стално бораве у иностранству, уколико су усписани у јединствени бирачки списак и уколико најкасније 5 (пет) дана пре закључења бирачког списка, тј. до 11. марта 2017. године, поднесу захтев Амбасади Републике Србије у Будимпешти, да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Држављани Србије заинтересовани да гласају у Амбасади Републике Србије у Будимпешти, могу да провере да ли су уписани у јединствени бирачки списак на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs

Уколико нису уписани у јединствени бирачки списак, грађани могу поднети Захтев за упис у јединствени бирачки списак у Амбасади Републике Србије у Будимпешти, након чега подносе и Захтев за упис у бирачки списак податка да ће гласати у иностранству.

Захтевe за гласање у иностранству, или упис у јединствени бирачки списак могуће је поднети лично у Конзуларном одељењу Амбасаде Републике Србије, на адреси: Dózsa György út 92/b, 1068 Будимпешта, од 4. до 11. марта 2017. године у периоду од 08.00 до 22.00 часа, или путем електронске поште, уколико читко попуњен и потписан образац захтева скенирају заједно са важећим пасошем, личном картом или возачком дозволом (искључиво важећа документа која су издали органи Републике Србије) и пошаљу Амбасади на адресу budapest@serbiaemb.t-online.hu (пријављивање за гласање није могуће остварити на основу докумената које су издали органи Мађарске).

Обавештење за упис у бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, Захтев за упис у бирачки списак податка да ће бирач гласати у иностранству и Захтев за упис у јединствени бирачки списак у Р. Србији можете преузети на веб страници Амбасаде Републике Србије у Будимпешти: http://www.budapest.mfa.gov.rs

* * *

Обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (11. марта 2017. године), могу поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за председника Републике гласати у иностранству.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству доставља захтев надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи.

По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не уписује у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

Указује се да се податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може уписати у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак. У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Такође, обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе – www.mduls.gov.rs, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.Извор: СНН, Будимпешта

Постављено: 07. мартa 2017.