Све вести / БАТАЊСКИ КУД УВЕЖБАВА ИГРЕ ИЗ ОКОЛИНЕ БОСИЛЕГРАДА

БАТАЊСКИ КУД УВЕЖБАВА ИГРЕ ИЗ ОКОЛИНЕ БОСИЛЕГРАДА


8 sa lica mesta 49 2017 - foto 3.JPG
Јесењи дани су КУД-у „Суферини“, између осталог, донели и нову кореографију. Наиме, кореограф са којим већ дуже време ово културно уметничко друштво успешно сарађује, Љубомир Вујчин из Врбаса, одвојио је три дана да чланове друштва научи новим корацима и постави и нову кореографију. Колико је дуга сарадња са Љубомиром говори и чињеница да његово присуство и рад већ деценију обележавају батањске летње фолклорне кампове.

Кореографија коју је овога пута поставио носи назив „Крајиште“, и представља сплет игара из околине Босилеграда, града у југоисточном делу Србије, на самој граници са Бугарском и Македонијом. Средства за нову кореографију обезбеђена су на конкурсу расписаном од стране Батањског удружења за очување српске културе и традиције. Током првог дана овог интензивног тродневног курса савладани су нови кораци, а на пробама које су одржане другог дана, кораци су уклопљени у кореографију.

Пробе су одржане у периоду од 10. до 12. новембра, два пута дневно, у јутарњим и поподневним часовима. Овом приликом, друштво је проширено за још пет нових чланица. У питању су ученице седмог и осмог разреда Српске школе у Батањи, које су изразиле жељу да своје учешће у игри „Суферинки“ наставе и након уписа у средње школе, па и касније.

Чланови КУД-а „Суферини“ поносе се и чињеницом да су захваљујући новчаним средствима добијеним од стране Министарства за људске ресурсе (ЕММI) и Фондације Министарства за људске ресурсе Мађарске (ЕМЕТ), као и учешћем на конкурсу, успели да обезбеде нове комплете народних ношњи. Поред постојећих, нове ношње ће свакако умногоме допринети професионалнијем приказу ширег спектра културе коју носи српска традиција, а тиме и њеном успешнијем очувању, што је ово друштво себи поставило као основни циљ свога постојања.


Извор: Српске недељне новине, Будимпешта

Постављено: 03. децембрa 2017.