Све вести / Јован Дучић: О ВЕЛИКИМА И МАЈУШНИМА

Јован Дучић: О ВЕЛИКИМА И МАЈУШНИМА


foto 3 - jovan ducic.jpg
"Велики човек вас суди по вашим врлинама, а мали човек вас суди по вашим манама. Великан нађе начина да вас и на тај начин увелича, а мали човек вас унизи и смањи. Ситан човек се бави само ситницама. Зато култ за геније не постоји код оних који су одвећ далеко од сваке даровитости, јер га они не посматрају изблиза, и не разумеју га, а према томе, и не цене. Колико се један геније све више пење на висине, утолико ишчезава с видика за оне који остају увек у низинама. Само они који сами иду навише, знаду шта су то величине неког циља, и докле допру висине једног духа.“


Извор: Српске недељне новине, Будимпешта

Постављено: 13. цептембрa 2018.