Све вести / СМЕР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК У БУДИМПЕШТИ УПИСУЈЕ НОВЕ СТУДЕНТЕ

СМЕР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК У БУДИМПЕШТИ УПИСУЈЕ НОВЕ СТУДЕНТЕ


elte biblioteka 3.png
Смер за српски језик и књижевност Филозофског факултета Универзитета ЕЛТЕ у Будимпешти, уписује студенте на основне и мастер студије. Основне студије трају три године, док су мастер студије двогодишње. За то време студенти, поред осталог, стичу свеобухватни преглед српске лингвистике, књижевности, историје, културе, традиције. Настава подразумева како теоријска предавања, тако и вежбе из ових области, а посебну погодност представља већи број часова са стручним лектором, на усвајању и унапређењу знања српског језика. Настава на смеру изводи се на српском и мађарском језику. Током школске године предвиђене су и екскурзије, како по Србији и нашем региону, тако и у водеће европске градове, са чијим славистичким катедрама Смер за српски језик и књижевност из Будимпеште остварује успешну стручну сарадњу. Рок за упис је 15. фебруар 2019. године.


Извор: СНН, Будимпешта

Постављено: 10. јануарa 2019.