Све вести / МАЂАРСКА ДАНАС ОБЕЛЕЖАВА ДАН СЕЋАЊА НА РЕВОЛУЦИЈУ ИЗ 1848.

МАЂАРСКА ДАНАС ОБЕЛЕЖАВА ДАН СЕЋАЊА НА РЕВОЛУЦИЈУ ИЗ 1848.


Мађарска данас слави један од највећих националних празника, 15. март, посвећен револуцији и устанку из 1848. године. Тога дана је, више спонтано него организовано, почела побуна против Хабсбуршке империје, а радикална омладина окупила се у кафани „Пилвакс“, у Пешти, износећи захтеве у 12 тачака. Међу њима су истакнуто место заузели: слобода штампе, одговорна влада, национални парламент, једнакост пред законом, а прочитао их је млади песник Шандор Петефи, рођен као Александар Петровић. Главна личност устанка био је, ипак, либерални аристократа Лајош Kошут.

На страни Бечког двора били су Хрвати, Срби, Словаци, Румуни – јер мађарске власти нису желеле да пруже тражена права националним мањинама. До коначног пораза устанка, 4. октобра 1849, дошло је, међутим, тек интервенцијом царске Русије. То је био главни разлог зашто се 15. март није славио за време Маћаша Ракошија и Јаноша Kадара, када је Мађарска била у совјетској сфери утицаја.


Извор: СНН, Будимпешта

Постављено: 15. мартa 2019.