Све вести / ШКОЛИЦА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У БАТАЊИ

ШКОЛИЦА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У БАТАЊИ


Батањска српска основна школа и забавиште сваке школске године у свој рад покушава да уведе неку новину и тиме побољша тренутно стање и квалитет наставе. Једна од новина је свакако и "Школица српског језика", која је од средине септембра почела с радом. Велики број родитеља код куће не говори српски језик са децом. Разлози су бројни. Многи од њих су заборавили свој језик, нису уписивали децу у српску школу, потичу из мешовитих бракова... Како би што више утицали на очување српског језика у овој средина, школа се одлучила на овај корак.


Извор: СНН, Будимпешта

Постављено: 10. октобрa 2019.