Све вести / ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ РЕСТАУРАЦИЈА ИКОНОСТАСА У СЕНТАНДРЕЈИ

ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ РЕСТАУРАЦИЈА ИКОНОСТАСА У СЕНТАНДРЕЈИ


Петочлани конзерваторско-рестаураторски тим Покрајинског завода за заштиту споменика културе, у саставу: Растко Ћурчић, Маја Величковић, Зоран Баришић, Марио Вукнић и Горан Радаковић, привeo je крају трећу фазу радова на oбнови иконостаса Преображенског храма у Сентандреји. Највише времена рестауратори су посветили санирању последица низа поплава са којима се Сентандреја суочила средином 19. века, када је у Преображенској цркви било и више од метар и по воде, услед чега је прва зона иконостаса била потпуно девастирана.

Истраживачки и конзерваторски радови у Преображенској цркви отпочели још 2014. године и, како се очекује, биће приведени крају 2020. Преостали послови обухватиће заокруживање обнове ентеријера, тј. конзервацију и рестаурацију не само иконостаса, него и тронова.

(Детаљније у штампаном издању)


Извор: СНН, Будимпешта

Постављено: 02. децембрa 2019.