Све вести / АКО ДАШ ЈЕЗИК - ДАО СИ СЕБЕ

АКО ДАШ ЈЕЗИК - ДАО СИ СЕБЕ


Ако даш језик којим говориш и на коме мислиш, дао си своју главу, дао си себе. Ако даш писмо на коме пишеш дао си своје име и презиме, име оца, мајке, дао си имена свих оних који су ти дали слободу и живот.

Кад предаш цркву у којој се молиш и палиш свећу, предао си и Бога - предао си своју душу. Можеш ли без главе и душе рећи како се зовеш, можеш ли да кажеш - ја сам тај и тај, можеш ли да кажеш тврдим и потписујем, имаш ли Реч која те чини, имаш ли мисао која те води ка светлости да би преживео?

Кад посечеш свој корен, посекао си и стабло, посекао си лист, посекао си и плод, ветар те више не познаје, сунце те више не храни, небо те више не гледа, тебе више нема.

Можеш ли такав некуд стићи, може ли твоја смрт наћи живот, могу ли твоја плућа удахнути сушт која ће доћи до крви и родити те изнова као што то чини са онима који умиру градећи своју слободу?

(Марко Станојевић)


Извор: СНН, Будимпешта

Постављено: 17. мајa 2020.