Све вести / УБРЗАНИ КУРСЕВИ СРПСКОГ ЗА МЛАДЕ МАЂАРЕ У ВОЈВОДИНИ

УБРЗАНИ КУРСЕВИ СРПСКОГ ЗА МЛАДЕ МАЂАРЕ У ВОЈВОДИНИ


Суочени са дугогодишњом праксом да један део припадника мађарске мањине у Војводини недовољно добро говори српски језик, или га уопште не познају, надлежни су почели одржавање интензивних тронедељних курсева учења српског. Течајеви се одржавају у Кањижи, Сенти, Ади, Суботици, Темерину, Бечеју, Чантавиру, Михајлову и Бачкој Тополи, за 149 средњошколаца који се образују на мађарском наставном језику.

Курсеви за учење српског језика организовани су за ученике средњих школа који су завршили трећи разред, уз подршку Националног савета мађарске националне мањине.

Председница Извршног одбора Националог савета мађарске националне мањине Анико Јерас истиче да је основни циљ овог курса српског језика да се убудуће што више средњошколаца одлучи да настави своје школовање у Србији. Курс се састоји из два дела, при чему се прве две недеље одржава у учионицама, док ће други део бити у виду кампа и организоваће се у Новом Саду.

Према речима Анико Јерас, курс учења српског језика подразумева 80 часова, а као и претходних година за средњошколце је бесплатан.


Извор: СНН, Будимпешта

Постављено: 09. јулa 2020.